Facultatea de Automatică și Calculatoare
Universitatea Politehnica Timișoara
Septembrie 2018
  • Locuri disponibile Informatică (3 ani / zi) buget*: 4
  • Locuri disponibile Informatică (3 ani / zi) cu taxă*: 10
  • Înscriere candidaţi: 10.09.2018 - 15.09.2018
  • Concurs de admitere: 17.09.2018

* - Numărul de locuri vacante poate fi suplimentat în luna septembrie

Detalii despre admiterea septembrie 2018, aplicabile pentru toate domeniile și tipurile de concursuri la nivelul UPT se găsesc aici extern


Iulie 2018

Detalii despre admiterea iulie 2018, aplicabile pentru toate domeniile și tipurile de concursuri la nivelul UPT se găsesc aici extern

IMPORTANT:

Listele candidaților înscriși la concursul de admitere de dosare
(Secțiunile 10 AC + ETcTI)
Listele candidaților înscriși la concursul de admitere cu probă la Matematică
(Secțiunea 6 AC + ETcTI)
Candidați înscriși la sfârșitul zilei de 20 iulie

Secțiunea 6 - concurs cu probă de matematică
Facultatea de Automatică și Calculatoare & Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale
Bac. Stud. Lic. .MD Romi Olimpic Rur. Total
Calculatoare si Tehnologia Informatiei - limba romana - fara taxa5002  176516
Calculatoare si Tehnologia Informatiei - limba engleza - fara taxa1011   42108
Ingineria Sistemelor - Automatica si informatica aplicata - limba romana - fara taxa2391  166253
Ingineria Sistemelor - Automatica si informatica aplicata - limba romana - cu taxa1      1
Inginerie electronica, telecomunicatii si tehnologii informationale - limba romana - fara taxa144    23149
Inginerie electronica, telecomunicatii si tehnologii informationale - limba engleza - fara taxa27      27
Total1.012400219171.054

Secțiunile 10 - concurs de dosare
Facultatea de Automatică și Calculatoare & Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale
Bac. Stud. Lic. .MD Romi Olimpic Rur. Total
Informatică - cu frecvență (zi) - limba română - fără taxă5881    13602
Informatică - cu frecvență (zi) - limba română - cu taxă1731    21
Informatică - învăţământ la distanţă (ID) - cu taxă11922    123
Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii - învăţământ la distanţă (ID) - cu taxă312     33
Numărul locurilor alocate PDF (actualizat conform HCA nr. 20/2.05.2018; detalii în tabelul de mai jos)
Locuri disponibile pentru sesiunea iulie 2018
Facultatea Domeniul de ierarhie Domeniul de licență Nr. locuri
fără taxă
pe domeniu
Nr. locuri
cu taxă
pe domeniu
FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE INGINERIA SISTEMELOR, CALCULATOARE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
(Concurs cu probă scrisă de verificare la matematică)
CALCULATOARE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI - limba română 142
(124+16+2)
60
INGINERIA SISTEMELOR 172
(150+20+2)
40
CALCULATOARE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI - limba engleză 72
(62+8+2)
30
INFORMATICĂ
(Concurs de dosare)
INFORMATICĂ 64
(55+7+2)
40
INFORMATICĂ ‐ Învățământ la Distanță  -  100

Pentru concursul cu probă scrisă, formula de calcul a mediei de admitere este Media = ( 4 × Nm + B ) / 5 unde Nm = nota la proba de matematică = 0,08 × punctajul obținut + 2 și B = media la bacalaureat.

Pentru concursul de dosare, formula de calcul a mediei de admitere este Media = B unde B = media la bacalaureat.

Calendarul admiterii

Vă rugăm să reveniți pentru detalii.