Facultatea de Automatică și Calculatoare
Universitatea Politehnica Timișoara
Admitere septembrie 2019

Fișa de înscriere se completează online (acasă sau în una dintre sălile amenajate la sediul facultății), la adresa: https://admitere.upt.ro/

Candidații sunt rugați să introducă corect și complet toate datele. Lista de opțiuni se completează în ordinea preferințelor. Aceasta poate conține intercalate opțiuni de studii în limba română / engleză sau fără / cu taxă. Menționăm că statutul de student cu/fără taxa este valabil un an universitar, putând să se modifice în anul următor, în funcție de rezultatele obținute. Fișa de înscriere se va tipări de către comisie, la sediul facultății, la depunerea și validarea dosarului de concurs și va fi semnată de candidat.

Acte necesare din dosarul plic pentru înscriere la:

 • Secțiunea 10L (AC): studii în domeniul Informatică
  (3 ani, forma de învățământ cu frecvență, în limba română)
 • Secțiunea 10DL (ETcTI): studii în domeniul Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale
  (4 ani, forma de învățământ la distanță, în limba română)
 • Secțiunea 6L (ETcTI): studii în domeniul Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale
  (4 ani, forma de învățământ cu frecvență, în limba română sau engleză)

Candidații care doresc să se înscrie la două secțiuni vor depune două dosare.

Niciun act nu trebuie legalizat, se acceptă copii autentificate de către comisiile de înscriere.

Taxele aferente concursului de admitere se plătesc la casieria comisiei (numerar sau cu cardul) sau la bancă (contul Facultății de Automatică și Calculatoare este: RO38 RNCB 0255 0083 3045 0203, deschis la Banca Comercială Română ‐ sucursala 700; contul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale este: RO54 RNCB 0255 0083 3045 0206, deschis la Banca Comercială Română ‐ sucursala 700); apoi dovada plății (chitanța sau ordinal de plată) se depune la dosar:

 • taxa de înscriere: 100 lei – se achită la înscriere,
 • taxa de confirmare: 100 lei – se achită după afișarea rezultatelor, la confirmare.

Candidații care solicită scutire de taxă de înscriere vor prezenta o CERERE DE SCUTIRE DE TAXA DE INSCRIERE (formularul se obține de la comisie) însoțită de actele necesare de scutire în formă originală la Comisia de admitere a Secțiunii 6 + 10 (AC + ETcTI) pentru aprobare, după care se depune dosarul.

Informații despre toate domeniile și tipurile de concursuri la nivelul universității se găsesc pe site-ul UPT extern

Tipuri de concurs

Numărul de locuri la buget și cu taxă PDF

Facultatea Domeniul de ierarhie Domeniul de licență Locuri buget Locuri taxă
FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE INGINERIA SISTEMELOR, CALCULATOARE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
(Concurs cu probă scrisă de verificare la matematică)
CALCULATOARE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI - limba română 0 0
INGINERIA SISTEMELOR 0 0
CALCULATOARE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI - limba engleză 0 0
INFORMATICĂ
(Concurs de dosare)
INFORMATICĂ 6 9
INFORMATICĂ ‐ Învățământ la Distanță 0 0

Pentru concursul de dosare, formula de calcul a mediei de admitere este Media = B unde B = media la bacalaureat.

Candidați înscriși la sfârșitul zilei de 13 septembrie

Secțiunea 6 - concurs cu probe
Facultatea de Automatică și Calculatoare & Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale
Bac. Stud. Lic. .MD Romi Olimpic Rur. Total
Inginerie electronica, telecomunicatii si tehnologii informationale - limba engleza - fara taxa71     8
Inginerie electronica, telecomunicatii si tehnologii informationale - limba romana - fara taxa272    231
Secțiunile 10 - concurs de dosare
Facultatea de Automatică și Calculatoare & Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale
Bac. Stud. Lic. .MD Romi Olimpic Rur. Total
Informatică - limba română - fără taxă61    1264
Informatică - limba română - cu taxă5 2    7
Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii - învăţământ la distanţă (ID) - cu taxă202     22
Calendar septembrie 2019

1/3 • Calendar pentru domeniile la care admiterea se face prin concurs cu probe de verificare a cunoștințelor:

Înscriere candidaţi: 09.09.2019 - 13.09.2019
Concurs de admitere: 14.09.2019
Rezultatele concursului: 16.09.2019, ora 10.00
Confirmări Runda I: 16.09.2019, ora 10.00 - 17.09.2019, ora 16.00
Afişare Runda II: 18.09.2019, ora 10.00
Confirmări Runda II: 18.09.2019, ora 10.00 - 18.09.2019, ora 14.00
Afişare Runda III: 18.09.2019, ora 16.00
Confirmări Runda III: 18.09.2019, orele 16.00 - 18.00
Rezultatele finale: 18.09.2019, ora 20.00

2/3 • Calendar pentru domeniile la care admiterea se face prin concurs de dosare:

Înscriere candidaţi: 09.09.2019 - 13.09.2019
Concurs de dosare: 14.09.2019
Rezultatele concursului: 16.09.2019, ora 10.00
Confirmări Runda I: 16.09.2019, ora 10.00 - 17.09.2019, ora 16.00
Afişare Runda II: 18.09.2019, ora 10.00
Confirmări Runda II: 18.09.2019, ora 10.00 - 18.09.2019, ora 14.00
Afişare Runda III: 18.09.2019, ora 16.00
Confirmări Runda III: 18.09.2019, orele 16.00 - 18.00
Rezultatele finale: 18.09.2019, ora 20.00

3/3 • Calendar pentru forma de învățământ la distanță (ID) și învățământ frecvență redusă (IFR)

Înscriere candidaţi: 26.08.2019 - 12.09.2019
Concurs de dosare 13.09.2019
Rezultatele concursului 13.09.2019, ora 10.00
Confirmări Runda I 13.09.2019, ora 10.00 - 14.09.2019, ora 16.00
Afișare Runda II 16.09.2019, ora 10.00
Confirmări Runda II 16.09.2019, orele 10.00 - 16.09.2019, ora 18.00
Rezultatele finale 16.09.2019, ora 20.00

Vă rugăm să reveniți pentru detalii.