Facultatea de Automatică și Calculatoare
Universitatea Politehnica Timișoara
Culegere
Culegere 2018
  • Programe analitice pentru disciplinele de concurs de admitere 2014 la domeniile cu probe de verificare a cunoștințelor
    • Matematică - domeniile Calculatoare și Tehnologia Informației, Ingineria Sistemelor, Inginerie Electronică și Telecomunicații