Facultatea de Automatică și Calculatoare
Universitatea Politehnica Timișoara

Ce voi studia

Indiferent de specializarea pe care o veți alege, există un număr de discipline specifice Facultății de Automatică și Calculatoare. Cu mici diferențe specifice acestea sunt:

 • Programarea calculatoarelor (limbajul C)
 • Programare orientate pe obiecte (C++, Java)
 • Baze de date
 • Arhitectura calculatoarelor
 • Tehnologii .NET
 • Logica digitala
 • Ingineria programării
 • Sisteme de operare
 • Rețele de calculatoare
 • Circuite digitale
 • Sisteme bazate pe microprocesoare și microcontrolere
 • Sisteme embedded
 • Teoria sistemelor
 • Securitatea informației

În funcție de opțiunile voastre din cadrul specializărilor pe care le veți urma, vă mai puteți îmbunătăți cunoștințele cu:

 • Cloud computing
 • Programarea sistemelor mobile
 • Programarea/arhitectura sistemelor software complexe
 • Programarea aplicațiilor Internet
 • Modelare software
 • Ingineria reglării automate
 • Bazele roboților
 • Tehnologii de programare cu baze de date etc

Opțiunile descrise mai sus sunt doar o parte a disciplinelor pe care le puteți găsi în planurile de învățământ extern.